Déus (encara) desconeguts

Teresa Costa-Gramunt

L’any 2011, Agustín Pániker (Barcelona, 1959), escriptor, editor i professor d’història de les religions, va publicar El sueño de Shitala. Viaje al mundo de las religiones (Editorial Kairós). Partint de la base que, com diu Agustín Pániker, la religió és un dels aspectes més antics i universals de la humanitat, i que l’espiritualitat és connatural en els éssers humans, en aquest llibre l’autor hi desplega l’enorme riquesa de creences i religions que podem considerar un patrimoni compartit per la humanitat, malgrat l’exotisme, el desconeixement i l’estranyesa que ens puguin causar les diverses fes, doctrines, xamanismes, sincretismes religiosos i fins i tot les formes civils on ha transmigrat el sentiment religiós.

Sempre atreta per les diverses formes que pren la vida espiritual i que es reflecteix no només en els valors morals sinó també en la creació artística, i convençuda de la necessitat del diàleg interreligiós, vaig llegir amb molt d’interès aquest viatge-peregrinació d’Agustín Pániker. El sueño de Shitala és un atractiu assaig que bascula entre el llibre de viatges, l’exposició antropològica, l’imaginari religiós, l’article periodístic i, encara, el relat personal, biogràfic, per part d’Agustín Pániker, que tant ha fet i fa per dialogar amb l’altre, buscant sempre llocs de trobada personals i intel·lectuals.

Aquest mateix anhel de diàleg i trobada amb l’altre, en aquest cas en l’àmbit de l’Orient, Fèlix Martí (Barcelona, 1938) l’ha manifestat a Déus desconeguts. Viatge iniciàtic a les religions de l’Orient (Pagès Editors). Fèlix Martí, un reconegut activista tant en el camp d’un catolicisme obert com de la cultura resistent en aquells anys foscs de la dictadura franquista, amb Déus desconeguts ens invita a fer de la seva mà un viatge a l’Orient per descobrir la idiosincràsia de les religions nascudes a Àsia.


Fèlix Martí va fundar i dirigir el Centre UNESCO de Catalunya (1984-2002), oenagé de referència també fora de les nostres fronteres en matèria de drets humans, autodeterminació, cultura de la pau, protecció i diversitat lingüística i diàleg interreligiós. Amb una mentalitat sense fronteres com la d’Agustín Pániker, Félix Martí ja fa més de deu anys que visita regularment les comunitats religioses de l’Orient, des de l’Índia fins al Japó, passant per Sri Lanka, Nepal, Birmània, Tailàndia, Laos, Cambodja, Vietnam i Xina.

Déus desconeguts és el resultat dels seus viatges i estades a l’Orient viscudes des de dins tot deixant-se fascinar per unes creences espirituals i tradicions culturals molt allunyades de les nostres. Però, com les nostres, aquestes tradicions contribueixen al riquíssim patrimoni espiritual de la humanitat. Patrimoni que no només ha donat belles formes litúrgiques sinó també meravelloses formes artístiques.

A Déus desconeguts Fèlix Martí hi relata les seves impressions sobre la descoberta de les diverses religions i filosofies orientals. Acompanya aquestes cròniques amb unes esplèndides fotografies fetes per ell mateix, que il.lustren les seves opinions amb els característics colors vius d’aquelles contrades. Textos i imatges es conjuminen harmònicament per descriure aquests déus desconeguts encara entre nosaltres, llevat potser de la figura del Buddha, que tot i que ha estat divinitzada no és un déu com l’entenem a Occident, sinó algú que ha assolit de veure la naturalesa de la realitat última de les coses i per això se l’anomena l’Il·luminat.

El diàleg i trobada amb l’altre en l’àmbit que ens agermana, que és el de l’esperit, sempre és enriquidor. Llibres com El sueño de Shitala i Déus desconeguts hi col.laboren de forma creativa, empàtica i humanista.

No hay comentarios: